Nieuws

Basisregels op onze ijsbaan in verband met het Covid-19 virus.

ATTENTIE: Alvorens te kunnen schaatsen dient men zich eerst te registreren op www.noordhollandactief.nl!

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

 • Heb je klachten: blijf thuis en laat je zo snel mogelijk testen;
 • Het dragen van een mondkapje op het IJsbaanterrein is voor iedereen vanaf 13 jaar een dringend advies en vanaf 18 jaar verplicht;
 • Tijdens het beoefenen van het schaatsen is het dragen van het mondkapje niet noodzakelijk;
 • Raak elkaar zo weinig mogelijk aan;
 • Hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes, laat deze zakdoekjes niet achter op het IJsbaan terrein, maar werp ze in de opgestelde afvalbakken of neem ze mee naar huis;
 • Volg de aangegeven (loop)routes bij het betreden en verlaten van de IJsbaan;
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van de IJsbaan. Op het ijsbaanterrein zullen verschillende mogelijkheden zijn om gratis de handen te desinfecteren;
 • Vermijd drukke plekken op de IJsbaan, kom alleen en niet in groepen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens het schaatsen klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • Volg altijd de aanwijzingen van de aanwezige bestuursleden van de IJsbaan op;
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (ook tijdens het schaatsen moet deze afstand voor 18+ bewaard worden);
 • Het is schaatsenrijders niet toegestaan om in zogenaamde “treintjes” te rijden van meer dan 2 personen, ook hier geldt de 1,5 meter.
 • De mogelijkheden voor toiletgebruik zijn zeer beperkt, houd hier rekening mee tijdens je bezoek;
 • Voorkom onnodige verspreidingsrisico’s door iedere vorm van contact tijdens het schaatsen of het verblijf op het terrein te vermijden;

Houdt 1,5 meter afstand met uw voorganger bij het kopen van een kaartje of tonen van de lidmaatschapskaart. Bind de schaatsen onder door gebruik te maken van de aanwezige bankjes met daarop 1,5 meter vakken. Zijn alle bankjes in gebruik, wacht dan op een veilige afstand van tenminste 1,5 meter. Dit geldt ook voor het uitdoen van de schaatsen. Blijf niet in groepen wachten totdat er een bankje vrij is. Verlaat de ijsbaan door het grote hek.

Sporters, ouders, verzorgers en toeschouwers

Tijdens het schaatsen mag alleen jeugd onder de 18 jaar sport gerelateerd contact met elkaar hebben. Schaatsers ouder dan 18 jaar dienen 1,5 afstand te houden.

 • Voor schaatsers in groepen geldt dat er gesport mag worden in groepen van maximaal 2 personen.
  Zorg dat herkenbaar is welke schaatser bij welk groepje hoort. Hou ook tijdens het schaatsen onderling 1,5 meter afstand tot elkaar en de verschillende groepen. Zorg dat de 2 sporters zoveel mogelijk in vaste samenstelling schaatsen en er zo min mogelijk gewisseld wordt tussen groepjes. Zo wordt de kans op besmetting verkleind;
 • Begeleiders hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot schaatsers tot en met 12 jaar. Houd wel 1,5 meter afstand tot schaatsers van 13 jaar en ouder, tenzij contact noodzakelijk is voor (veilige) beoefening/ begeleiding van de schaatser of dat de schaatser uit hetzelfde huishouden komt als de begeleider;
 • Zorg er voor dat iedereen van 18 jaar en ouder zich aan de 1,5 meter-regel houdt. Dus tijdens het schaatsen, maar ook tijdens het aantrekken van de schaatsen of tijdens een pauze tijdens het schaatsen;

Ouders, verzorgers en toeschouwers. Het is op dit moment niet toegestaan om als publiek of toeschouwer naar het schaatsen te komen kijken. Heeft uw kind verzorging/hulp nodig bij bijvoorbeeld het aantrekken van de schaatsen, dan mag een ouder/verzorger als begeleider optreden. Deze zijn wel toegestaan. Houd je hierbij aan de basisregels en volg de instructies op van de bestuursleden van de IJsclub Den Helder.

Maatregelen

Het bestuur van de IJsclub Den Helder zal in geval van grote nalatigheid van de aanwezige schaatsers of begeleiders inzake het opvolgen van de regels, die personen de toegang tot de ijsbaan ontzeggen of ze laten verwijderen.

IJsbaanterrein

Het schaatsgedeelte kunnen we ruwweg indelen in 4 vakken.
De 400 meter baan, inclusief middenterrein uitsluitend bestemd voor 18 jaar en ouder. Hier mag ook het binnenterrein van de 400 meter baan gebruikt worden.
Er mag niet in treintjes worden gereden en er dient ten alle tijden 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Maximaal 2 personen mogen bij elkaar staan met inachtneming van de 1,5 meter. Wat betreft het maximaal aantal personen wordt als uitgangspunt gesteld dat een sporter minimaal 35 vierkante meter ruimte nodig heeft om vrijuit te kunnen schaatsen en de 1,5 m te borgen. In dat geval zou je op een 400m baan maximaal 75 personen kunnen toelaten.

Dergelijke aantallen komen bij ons op de ijsbaan niet voor. Indien het onverhoopt toch gebeurt dient de IJsclub maatregelen toe te passen, zodat dit aantal niet overschreden wordt. Groepjes mogen zich niet mengen en dienen ook altijd op 1,5 meter te blijven.
Het tweede vak is tussen de 400 meter baan en de rij lichtmasten die haaks op het clubhuis staan. Dit gedeelte is uitsluitend bestemd voor kinderen onder de 18 jaar.
Het derde vak is gelegen naast vak 2 bij de lichtmasten en het Nieuwland.
Het vierde vak is een krabbelbaantje, voor kinderen die leren schaatsen. Deze kunt u bereiken door langs het clubgebouw te lopen en ligt naast de 400 meter baan. Hier mag hooguit 1 ouder assisteren. Hier staan ook de Nijdam-schaatshulpen en de pinguïns om het leren schaatsen makkelijker te maken..

Alle vakken dienen afgescheiden van elkaar te zijn door middel van palen met afzetlint, behalve tussen het eerste en tweede vak omdat daar al de lichtmasten staan.

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder