Welkom op de site van IJsclub Den Helder

Maart 2022.

Het schaatsseizoen is weer ten einde, zonder geschaatst te hebben. Wat jammer, maar het zat er niet in.
De mannen van de IJsclub Den Helder gaan echter niet bij de pakken neerzitten. De vlaggen van de sponsoren worden weer van de palen gehaald, gewassen en hersteld voor zover nodig. De lantaarnpalen worden weer opgeborgen, nadat ze zijn gecontroleerd of alles nog goed werkt. En het water is natuurlijk weer van de ijsbaan.

De machines, clubgebouw en ijsbaanterrein wordt weer onder handen genomen. Zo is er altijd wel wat te doen.

En natuurlijk hopen dat volgend seizoen weer een prachtig schaatsevenement zal opleveren.

Duimen maar.

Joop van Schie, voorzitter IJsclub Den Helder

Tot slot moet ik u nog meedelen dat de domeinnaam van de website en het e-mailadres zijn veranderd. Het juiste adres is:
www.ijsclub-denhelder.nl
Er is dus nu een streepje tussen ijsclub en denhelder.
ijsclub-denhelder@gmail.com